Tietosuojakäytäntö

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.REKISTERINPITÄJÄ

Lihhoo Lieksasta

Palviaisen tila (Y-tunnus 2668391-1)

Kylänlahdentie 37

81810 Jamali


REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jari Palviainen

Sähköposti: palviaisentila@gmail.com

Puhelinnumero: +358 40 585 8452


REKISTERIN NIMI

Lihhoo Lieksasta -verkkokaupan asiakasrekisteri.


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Lihhoo Lieksasta-verkkokaupan asiakkaaksi tai ostanut Lihhoo Lieksasta-verkkokaupasta tavaraa.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Lihhoo Lieksasta-asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Lihhoo Lieksasta-toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


Rekisterin tietoja voidaan käyttää Lihhoo Lieksasta omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Lihhoo Lieksasta saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Lihhoo Lieksasta asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.


Lihhoo Lieksasta on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Lihhoo Lieksasta asiakaspalveluun, sähköpostitse palviaisentila@gmail.com tai rekisterinhoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT


Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:


Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot


TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Lihhoo Lieksasta käytössä, paitsi Lihhoo Lieksasta käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Lihhoo Lieksasta ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Lihhoo Lieksasta tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.


Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.  Rekisteri sijaitsee  salasanasuojatulla palvelimella.


GDPR dokumentaatio

Rekisterinpitäjänä toimii Palviaisen tila (Lihhoo Lieksasta). Yhteydenotot tapahtuvat pääsääntöisesti Lihhoo Lieksasta -sivustolla olevan lomakkeen välityksellä.


Keräämme asiakkaista asiakasrekisteriä, jossa tietoina ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero, tilaustiedot.


Rekisterinpidon tarkoituksena on kaupankäynnin mahdollistaminen. Emme luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle. Tietoja käsitellään yhdessä Eshopper-operaattorin kanssa.


Asiakasrekisteri on suojattu tietoteknisin toimenpitein.